Piątek, 23 października 2020, tydzień nieparzysty (43)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR JULITA CZERNECKA

Adiunkt

Pokój C135

Telefon: (+48) 42 635 53 14

e-mail: julita.czernecka@gmail.com, julita.czernecka@uni.lodz.pl  

www.julitaczernecka.pl

Zainteresowania naukowe

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

2018 Definiowanie miłości przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku, konferencja "Społeczna moc emocji", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2018 Poszukiwania „drugiej połowy” w sieci – oczekiwania singli i singielek wobec związku oraz partnera/partnerki, II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Uniwersytet Śląski, Katowice. 

2018 Singlehood among Young Women in Poland – Stereotypes in Mass Media vs. Social Circumstances of Living Solo, Ogólnopolska Konferencja "Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze"  

2018 "W pułapce narzuconego wizerunku” - społeczne oczekiwania dotyczące wyglądu kobiecego ciała w opiniach Polek w różnym wieku”, ogólnopolska konferencja "Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet", Uniwerystet Jagielloński, PAN, Kraków 

2018 Erasmus Program, University of Sannio, Włochy 

2018 Erasmus Program, Edinburgh Napier University, Szkocja

2017 O zakochaniu, randkach i seksie - czyli poszukiwanie partnera w cyberprzestrzeni, ogólnopolska konferencja "Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach", Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Wrocław 

2017 Portal randkowy jako narzędzie realizacji marzenia o stałym związku - portret polskiego singla internauty, konferencja ogólnopolska  Rodzina w świecie nowej gospodarki, konferencja ogólnopolska, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

2017 Cult of Youth and Attractiveness: The Role of Appearance Among Middle-Aged and Older People, międzynarodowa konferencja Aging and Society, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 

2017  Single Women: Stereotypes in the Mass Media vs. Real Reasons to Be Alone, międzynarodowa konferencja Single Lives: 200 Years of Independent Women in Literature and Popular Culture, Humanities Institute, University College Dublin, Irlandia 

2017 Against Stereotypes of Single Women - The Image of Women Living Alone in Mass Media, międzynarodowa konferencja Women Against Domination and Oppression. Feminist Perspective, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Seminarium Gender, Łódź

2017 Rola kapitału estetycznego i komunikacji werbalnej w autoprezentacji, konferencja Zarządzanie Różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, konferencja IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

2017 Zaangażowanie, rozrywka, pasja. W jaki sposób żyje i pracuje pokolenie Y - fakty i mity o Milenialsach, konferencja Milenialsi - pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni, Uniwersytet Łódzki, Łódź

2017  Erasmus Program, University of Crete, Grecja   

2016 Określanie wieku oraz ocena atrakcyjności kobiet i mężczyzn na podstawie wyglądu, konferencja Socjologia ciała, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

2016 Postawy wobec wyglądu - wybrane aspekty, konferencja Instytutu Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

2016 The role of physical attractiveness  in private life and professional career in experiences of women and men  in different ages, konferencja Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender, Nofer Institute of Occupational Medicine, Polish-Norwegian Research Program, The National Center of  Research and Development, Łódź 

2016 Erasmus Program, Instituto Superior Miguel Torga w Coimbrze, Portugalia

2016 Tradycyjny vs. nowoczesny model kobiecości – opinie kobiet w różnym wieku na temat swojego wyglądu i jego znaczenia w życiu prywatnym i zawodowym, konferencja Polki - wczoraj, dziś, jutro, Instytut Pscyhologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź

2016 Taking Care of Estheic Capital in Different Age, konferencja Doing the Body in 21th Century, University of Pittsburgh, USA

2016  Erasmus Program, International Training Week, Universidade de Alicante, Hiszpania

2016 International Summer School Program, Universidade SEK w Quito, Ekwador

2015 Społeczne znaczenie atrakcyjności. Dbanie o ciało – między dbałością o wygląd i dbałością o zdrowie (razem z dr Krystyną Dzwonkowską-Godulą), konferencja Ciało to trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2015 Image of Univeristy of Lodz in Opinion of Future Students, Erasmus Program, Univeridade de Sevilla, Hiszpania 

2015 Gender differences in attitudes towards health and appearance of young Polish women and men (wspólnie z prof. Ewą Malinowską, mgr Emilią Garncarek), 12th Conference of the European Sociological Association, Czechy 

2015 Erasmus Program, Uniwersytet Koblenz-Landau, Niemcy 

2015 Summer School, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

2015 Społeczny kontekst atrakcyjności, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź

2014 Wyglądam, więc jestem, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2014 Opinie singli na temat życia w pojedynkę, konferencja Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie, Uniwersytet Łódzki 

2014 Dobre praktyki NGO skierowane do osób 50+, II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu się, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2014 Summer School,  National University of Central Buenos Aires, Argentyna 

2014 Erasmus Program, Uniwersytet Koblenz-Landau, Niemcy 

2014 Erasmus Program, Universidade de Madeira, Portugalia 

2013 Więzi polskich singli z rodziną pochodzenia. Niezależność vs. zależność, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Uniwersytet Szczeciński 

2013 Dialog generacji, seminarium Pracownicy 50+ na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Łódź 

2013  Erasmus Program, Università di Padova, Włochy 

2012 Dyskryminacja młodych matek na rynku pracy, konferencja „Niedyskryminacja w Unii Europejskiej – zasada czy slogan?”, Uniwersytet Łódzki, Łódź

2012 Negatywne doświadczenia singli w życiu we dwoje i ich wyobrażenia idealnej miłości, konferencja „Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

2012 Generacje w pracy – czy w kierunku kooperacji? Na przykładzie 50+, międzynarodowa konferencja "Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce", Uniwersytet Łódzki, Łódź

2012 Styl życia wielkomiejskich singli, konferencja „Biznes i Marketing Trendy”, Questus, Szczyrk

2012 Idea of Diversity management, międzynarodowe seminarium "International Seminar Gender Approach in Social Research", Uniwersytet Łódzki, Łódź

2012  Erasmus Program, Universidade de Valencia, Hiszpania 

2011 Przyczyny życia w pojedynkę, seminarium Collegium Civitas, Warszawa

2011  Erasmus Program, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Hiszpania  

 

 

Udział w projektach badawczych

Projekty indywidualne 

2013 -2018 Społeczne definiowanie  miłości i jej roli w trwałości związku damsko-męskiego, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych,  Uniwersytet Łódzki. 

2003-2008 Społeczne uwarunkowania życia w pojedynkę oraz styl życia łódzkich i warszawskich singli, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Badania zespołowe 

2018  Jak kochają Polacy?, badanie prowadzone przez uniwersytet Łódzki, Grupę Onet RAS Polska (opracowanie badania, ekpert merytoryczny). 

2016-2017  Single w Polsce, badanie prowadzone przez Uniwersytet Łódzki, Grupa Onet RAS Polska (koordynatorka badań, ekspert merytoryczny). 

2013-2016  Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych IS UŁ (2013 – 2015). Kierownik projektu – prof. dr hab. E. Malinowska (członkini zespołu badawczego).

2012  Związki przez Internet,Onet.S.A. (ekspert merytoryczny). 

2011-2012 Pokolenie singli, Onet S.A. Celem badania były społeczne uwarunkowania decyzji dotyczących życia w pojedynkę oraz problemów dotyczących tej kategorii społecznej (ekspert merytoryczny).

2008-2009 Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Projekt realizowany przez firmę HRP w ramach POKL 6.1.1. (koordynatorka badań).

2007-2008 Stereotypom – Nie!. Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW 2007) i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Komisję Europejską. Kierownik projektu: prof. dr hab. E. Malinowska (członkini zespołu badawczego).

 

Nagrody 

2018 Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę "Gender, Age and Gendered Age in Relation to Attitudes to One’s Own Appearance and Health"

2018 Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za książkę "Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe"

2012 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łód

zkiego za książkę "Wielkomiejscy single" 

2012 Nagroda Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia organizacyjne 

2009 Zespołowa nagroda Rektora UŁ III stopnia za książkę "Stereotypom Nie" 

Udział w projektach edukacyjno-badawczych

2011-2013  Sposób na kryzys – wsparcie doradcze oraz finansowe dla osób do 30 roku życia dotkniętych procesami restrukturyzacji, realizowanego przez HRP Group w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”. Prowadzenie szkoleń w zakresie marketingu i public relations oraz wizerunku kobiet przedsiębiorczyń.  Prowadzenie doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw w ramach public relations (trener, doradca).

2011-2013 Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+”. Projekt realizowany jest przez HRP Group sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3: „Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8.3. POKL. (autorka rozdziału książki).

2012-2015 PI – Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+. W wyniku przedsięwzięcia powstał jeden z pierwszych w Polsce  modeli sieci Fifty-Fifty jako formy franczyzy społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” POKL (autorka rozdziału podręcznika)

2012-13 Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1. „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (autorka rozdziału raportu).

2012-13 Czas na e-learning – efektywny program poradnictwa zawodowego on-line, projekt  realizowany przez HRP Group w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Ekspert w dziedzinie public relations, nagranie videocastów szkoleniowych i stworzenie autorskiego programu e-learningowego w zakresie autoprezentacji i promowania małej firmy. Projekt skierowany jest do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim (ekspert).

2011-2012 Przedsiębiorczość jest Kobietą, projekt  realizowany przez HRP Group w ramach Priorytetu VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Opracowanie i prowadzenie autorskiego programu warsztatów dotyczących wizerunku kobiety - przedsiębiorczyni i łamania stereotypów dotyczących kobiet prowadzących własną firmę oraz w zakresie public relations (trener, doradca).

2012-2013 Stworzenie serwisu interaktywnych videocastów edukacyjnych, realizowany przez HRP Group, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Opracowanie treści szkoleniowych dla biznesu w formie krótkich, kilkuminutowych, określonych tematycznie filmów oraz nagranie videocastów (ekspert)

2013 Srebrny Biznes, projekt realizowany przez HRP Group, w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”. Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i public relations oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie (trener, doradca).

2011 Absolwenci w biznesie, projekt który obejmował osoby do 30 roku życia chcące otworzyć własną działalność gospodarczą. Realizowany przez HRP Group w ramach EFS POKL 6.2. Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i public relations oraz doradztwa w tym zakresie oraz szkoleń z tematyki wizerunku kobiet w biznesie (trener, doradca).

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź