Wtorek, 24 maja 2022, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

KONFERENCJA SPOŁECZEŃSTWO A PŁEĆ

Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowową Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 11-12 października 2018 roku. 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji  naukowczyń i naukowców, badaczek i badaczy z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Będzie to okazja do zapoznania się z podejściami teoretycznymi, koncepcjami i wynikami badań dotyczących tej problematyki, pozwalającymi lepiej rozumieć i badać wzajemne relacje między społeczeństwem i płcią. W czasie dwudniowej konferencji planujemy nie tylko prezentację zgłoszonych referatów, ale także panel dyskusyjny pozwalający na podzielenie się doświadczeniami i swobodną dyskusję przedstawicielek i przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i organizacji poświęconą problemom, wyzwaniom i perspektywom badawczym związanym z zaproponowanym tematem.

Organizowana konferencja jest dedykowana Pani Profesor Ewie Malinowskiej, obchodzącej jubileusz 47-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Planowana jest w związku z tym sesja poświęcona problemom naukowym, które stanowią przedmiot teoretycznych i empirycznych zainteresowań Jubilatki, są to m.in. podejście genderowe w badaniach społecznych, zjawiska genderyzacji życia społecznego w  społeczeństwie patriarchalnym oraz feminizm i ruch kobiet.

Profesor Ewa Malinowska jest m. in. autorką książki „Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet” (2000). W związku ze 100 letnią rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych oraz aktualną sytuacją polityczną i społeczną w Polsce chcemy wrócić do podejmowanych w niej wątków i podjąć naukową dyskusję nad kwestiami równości i nierówności płci, znaczeniem feminizmu jako ruchu społecznego w przemianach współczesnego społeczeństwa, obrazem demokracji widzianym z perspektywy feministycznej.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczek i badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz wszystkich osób zainteresowanych wskazaną problematyką.

Obszary tematyczne

 • Socjalizacja płciowa
 • Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego
 • Płeć kulturowa a wygląd i ciało
 • Płeć kulturowa a zdrowie i sport
 • Płeć kulturowa i seksualność
 • Płeć kulturowa a gospodarka
 • Płeć kulturowa a polityka
 • Płeć kulturowa a religia
 • Równość i nierówności płci
 • Gender w edukacji
 • Genderowe ruchy społeczne
 • Gender w badaniach społecznych
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź