Piątek, 23 października 2020, tydzień nieparzysty (43)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

KONFERENCJA WYGLĄD I ZDROWIE 2015

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ zorganizował Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję  Naukową "Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku", która odbyła się  10 czerwca 2015 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

Wygląd i zdrowie to dwa bardzo istotne elementy kapitału ludzkiego jednostek, wpływające na ich funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego. Ze względu na wydłużanie się trwania  życia, a także okresu aktywności zawodowej oba zasoby muszą być jak najdłużej funkcjonalne i w związku z tym wymagają określonych działań jednostek na rzecz ich rozwijania, utrzymywania czy przywracania.  Badania pokazują, że wartość zdrowia i wyglądu zarówno na rynku pracy, jak i w życiu osobistym znajduje konkretne przełożenie na doświadczenie uczestniczenia w życiu społecznym.  

Jak pokazują wyniki badań (np. CBOS 2012, 2009), kobiety i mężczyźni w różnym wieku inaczej oceniają własny wygląd i stan zdrowia i różnią się podejmowanymi wobec nich zachowaniami. Zakładamy, że wpływ na to mają, z jednej strony przyjęte w danym społeczeństwie  kulturowe koncepcje kobiecości i męskości (gender), z drugiej strony, kulturowe koncepcje wieku, określające sposób rozumienia i określania w danej kulturze kolejnych faz życia człowieka, takich jak dzieciństwo, młodość, średni wiek oraz starość, wraz ze społecznymi oczekiwaniami wobec osób zaliczanych do tych kategorii wiekowych. Wiek odgrywa znaczącą rolę w formułowaniu społecznych oczekiwań wobec jednostki o określonej płci, a także w doświadczaniu przez nią własnej kobiecości/męskości, również w kontekście zdrowia i wyglądu.

Celem konferencji było ukazanie różnorodności podejść  teoretycznych na temat wyżej wymienionych  zjawisk oraz zapoznanie się z wynikami badań empirycznych dotyczących zdrowia i wyglądu kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także rezultaty  projektu badawczego „Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu”, realizowanego przez Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, finansowanego przez NCN.  

 
W konferencji oprócz naszego zespołu udział wzięli m.in. prof. Mieczysław Gałuszka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Krzysztof Arcimowicz z  Uniwersytetu w Białymstoku, dr Magdalena Wieczorek i dr Jakub Stempień z Uniwersytetu Medyczynego w Łodzi, dr Anna Czerner z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,  dr Elżbieta Nieroba z Uniwersytetu Opolskiego, dr Emilia Paprzycka z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr Krzysztof Puchalski z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. 
 
Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączonym pliku. 
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź