Piątek, 23 października 2020, tydzień nieparzysty (43)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

ZESPOŁOWE PROJEKTY BADAWCZE

2013-2015  Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych IS UŁ (2013 – 2015). Kierownik projektu – prof. dr hab. E. Malinowska. Wykonawcy: dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, dr Julita Czernecka, mgr Emilia Garncarek, mgr Joanna Brzezińska, mgr Katarzyna Łuczak i inni.

 

2010-2012  Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego. Projekt badawczy  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i realizowany na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Kierownik Projektu – dr T. Dorożyński. Wykonawcy: prof. Ewa Malinowska, dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, mgr Emilia Garncarek i inni.  

 

2007-2008 Stereotypom – Nie! Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW 2007) i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Komisję Europejską. Kierownik projektu: prof. dr hab. E. Malinowska. Wykonawcy: dr Julita Czernecka, dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, mgr Emilia Garncarek, mgr Patrycja Woszczyk. 

 

2008-2009 Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z  wychowaniem dziecka, projekt badawczy realizowany dla firmy HRP Group. Wyonawcy: dr Julita Czernecka, dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, mgr Patrycja Woszczyk. 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź